Cena za poskytované služby se stanovuje individuálně v závislosti podle rozsahu a náročnosti služeb a potřeb  našich klientů. Možnosti kalkulace je možné stanovit formou položkové sazby nebo formou měsíčního paušálu.

Ceník

Daňová evidence 

Vedení daňové evidence

neplátce DPH (paušál)

od 500 Kč 

Cena za doklad*

neplátce DPH 

12 Kč

Vedení daňové evidence 

plátce DPH (paušál)

 od 700 Kč

Cena za doklad*

plátce DPH

17 Kč

Přiznání k DPFO 

včetně přehledů OSSZ a ZP

1000 Kč

Přiznání k DPH

+ kontrolní hlášení, souhrnné hlášení

500 Kč

Přiznání k silniční dani

500 Kč

Účetní a ekonomické poradenství

v ceně

Zastupování na úřadech

v ceně

* Doklad - faktury vydané, faktury přijaté, pokladní doklady,
příjmové a výdajové položky na bankovních výpisech

Účetnictví

Vedení účetnictví

neplátci DPH (paušál)

 od 1 000 Kč

Cena za doklad*

(neplátce DPH)

15 Kč

Vedení účetnictví

plátci DPH (paušál)

od 1 400 Kč

Cena za doklad*

(plátce DPH)

20 Kč

Přiznání k DPH

+ kontrolní hlášení, souhrnné hlášení

500 Kč

Přiznání k DPPO

včetně zpracování účetní závěrky

2 500 Kč

Přiznání k silniční dani

500 Kč

Zpracování statistických výkazů

v ceně

Účetní a ekonomické poradenství

v ceně

Zastupování na úřadech

v ceně

* Doklad - faktury vydané, faktury přijaté, pokladní doklady, 
příjmové a výdajové položky na bankovních výpisech

Mzdová a personální agenda

Zpracování mezd 

za 1 zaměstnance/HPP

180 Kč

Zpracování mezd 

za 1 zaměstnance/DPP, DPČ

130 Kč

Vyúčtování daně vybírané srážkou

300 Kč

Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti

300 Kč

Přihlášení nového zaměstnance 

na OSSZ, ZP

200 Kč

Odhlášení nového zaměstnance

na OSSZ, ZP

200 Kč

Správa exekucí, evidence pracovních úrazů

v ceně

Zpracování ELDP

v ceně

Roční zúčtování daně za zaměstnance

v ceně

Zastupování na úřadech

v ceně