Krásy kulturních památek

02.06.2020
 • Městská památková zóna, 
 • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie - původně gotický, barokně přestavěn po požáru roku 1699[7]
 • Poutní kostel Panny Marie Pomocné - poutní kostel na úpatí Příčného vrchu ležící jižně od jádra města s křížovou cestou z roku 1774[7]
 • Špitální kostel sv. Kříže
 • Kaple sv. Rocha, ke které vede Křížová cesta
 • Edelštejn, Leuchtenštejn a Koberštejn - zříceniny hradů
 • Biskupská kupa (místními nazývaná Bišovka) s rozhlednou císaře Františka Josefa I.
 • Zlatorudné mlýny a rozsáhlé pozůstatky po dolování na Příčném vrchu.[19] Zlatorudné mlýny stály na řece Olešnici. Původní stavba o výšce panelového domu se nedochovala, ale k dispozici je zmenšená replika se stroji a naučná stezka (údolí ztracených štol).
 • Sanatorium Zlaté Hory - speleoterapie[20]
 • Stará pošta - barokní stavba kolem roku 1700[7]
 • Radnice - barokní a empírová stavba[7]
 • soubor empírových a částečně barokních domů s renesančními jádry (čp. 22, 46, 67, 81, 88, 89, 93 ad.).[7]
 • hotel Thamm z 30.let 19. století (dnes Thamm Hotel Praděd)